Vilkår

Generelle Reisevilkår

Erstatningskrav overfor i‑contravel er begrenset gjennom internasjonale avtaler og lover. Videre gjelder regelverket om de nødvendige tjenestene fra leverandøren, og hvilke vilkår som gjelder, eller som ikke gjelder for erstatningskrav.

Ansvarsfraskrivelse

i‑contravel er kun ansvarlig for skader som følger av mangel på nøyaktighet under utøvelsen av sin virksomhet.

i‑contravel er kun ansvarlig i tilfeller av egen hensikt eller grov uaktsomhet eller fra en av dens tjenesteleverandører.

i‑contravel er ikke ansvarlig for skader hvis turer, planlagte prosedyrer eller lignende ikke var mulig eller hvis de ble avlyst av grunner som i‑contravel ikke kunne ta ansvaret for.  

Generelt gjelder vilkårene og betingelsene for transportselskapet som er engasjert. [Dette er en del av kontrakten.]

I følgende tilfeller er i‑contravel verken ansvarlig for brudd på kontraktsforpliktelser eller for manglende overholdelse av avtalen: i tilfelle av manglende overholdelse av kontraktsmessige forpliktelser før eller under reise fra kjøperens side, i uforutsette eller uunngåelige utelatelser av tredjepart, naturkatastrofer, krig, terrorisme, sivil uro, streiker, sykdom og lokalt avvikende juridiske bestemmelser.

Jurisdikjon

Denne kontrakten er underlagt tysk lov. Ved signering blir det avtalt, at i tilfelle tvister blir utelukkende tysk lov anvendt. Stedet for oppfyllelse er selskapets hovedkontor, i‑contravel GmbH, i Berlin.

i‑contravel Berlin