Matkaehdot

Matkaehdot

Kaikissa i‑contravelille tehdyissä vahingonkorvausvaatimuksissa pätevät kansainväliset sopimukset ja lait.  Lisäksi kansallinen lainsäädäntö pätee palveluntarjoajiin ja heidän tarjoamansa palvelun ehtoihin, jotka rajaavat myös perusteita vahingonkorvausvaatimuksille.

Sopimusehdot

i‑contravel on vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat sen riittämättömästä työpanoksesta toteuttaa sopimuksen mukaiset velvoitteet.

i‑contravel on vastuussa vain tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta sen työntekijöiden tai palveluntarjoajien osalta.

i‑contravel ei ole vastuussa suunniteltujen tapahtumien peruutuksista tai muutoksista, jos ne aiheutuvat i‑contravelista riippumattomista syistä.

Kujetusyritysten matka- ja sopimusehdot pätevät yleisesti [ja ovat osa sopimusta].

i‑contravel ei ole vastuussa vahingoista seuraavissa tapauksissa: Ostajan virhe ennen matkaa tai sen aikana, sopimukseen kuulumattoman osapuolen aiheuttamat ennustamattomat ja väistämättömät vahingot sekä force majeure -tapaukset kuten sotilaallinen selkkaus, terrorismi, lakkotilanteet tai sairaudet.

Oikeudelliset tiedot

Kaikki i‑contravelin kanssa tehdyt sopimukset ovat Saksan lainsäädännön alaisia. Tarjouksen hyväksymällä sitoudutaan toimimaan Saksan lainsäädännön mukaisesti myös ristiriitatilanteissa, jotka käsitellään i‑contravelin GmbH:n toimipaikan mukaisesti määräytyvässä tuomioistuimessa.    

i‑contravel Berlin